Gün
Saat
Dəqiqə
Saniyə
Hidayət və Firudin Avropadakı uğurlarından danışdılar